ข่าวกิจกรรมกองบิน 2

จัดอบรมการใช้งานระบบการจัดการค...

8/23/2019 9:01:33 AM
นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานในการอบรมการใช้งานระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของกองบิน ๒ ณ ห้องประช...

การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย เ...

8/5/2019 3:19:18 PM
การฝึกซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน

การบรรยายให้ความรู้ โครงการจิต...

8/5/2019 2:59:25 PM
การบรรยายให้ความรู้ โครงการจิตอาสาฯ

การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน...

8/5/2019 2:49:44 PM
การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการส่งกำลังและซ่อมบำรุง ฮ.ทบ. (UH-60)

การอบรมการใช้งาน RTAF Social

8/5/2019 2:04:12 PM
นาวาอากาศเอก วสันต์ บัณฑิตศักดิ์สกุล ผู้บังคับการกองบิน ๒ เป็นประธานกล่าวเปิด การจัดอบรมการใช้งาน RTAF Social

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้ง...

8/5/2019 2:01:55 PM
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการจัดการความรู้ ทอ. ระดับผู้นำความรู้เข้าสู่ระบบ

Administrator